×
العربيةفارسیاردوEnglish
×
العربيةاردوEnglish
پخش زنده زیارت به نیابت تصاوير ویدیو اخباراشعار حسينىتحقیق و پژوهشگزارشاتگزارشهای تصویریپروژه ها و دستاوردهاخطبه نماز جمعهاخبار عتبات مقدسهگردشگری دینیصفحات دینیحضرت بقية اللهدانشنامه وارث الانبياء تماس با ما

آستان قدس حسینی

العربيةاردوEnglish
الا من ناصر ينصرنا

لبيك داعي الله ..

الان يمكنك اجابة امامك الحسين عليه السلام برسالة صوتية

نام های ثبت شده

سعید تخته چیان

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:59

حسين قباد

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:56

نیره

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:54

محمدجواداکبرزاده

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:54

زينب حسن البحراني

نام كشور:SA | 2017/09/14 03:53

فاطمه فانی

نام كشور:US | 2017/09/14 03:52

رضيه علي البحراني

نام كشور:SA | 2017/09/14 03:50

محمد صادقی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:49

رضا

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:44

ساره سادات متقی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:43

حسن أحمد البحراني

نام كشور:SA | 2017/09/14 03:43

غلامحسین زمانی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:42

جمیله بن مراد

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:42

حدیقه بن یارعلی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:41

اشرف وعفت بن چراغعلی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:41

رضوان منصوری

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:40

علی و مرتضی و احمد و محسن بن چراغعلی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:40

حاج حسن و حاجیه فاطمه منصوری

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:40

عزیزالله بن محمد نبی

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:39

فاطمه طعمه عذاب

نام كشور:IQ | 2017/09/14 03:39

صابر و ناصر ابادیان

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:39

چراغعلی بن باقر

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:39

امید و محمد منصوری

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:39

سجاد منصوری

نام كشور:IR | 2017/09/14 03:38