عملیات اجرایی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان آغاز شد.

پروژه های حرم مطهر

از 48 سال

7611 بازدید آخرین بازدید 12 ساعت

عملیات اجرایی ساخت بیمارستان تخصصی سرطان آغاز شد مسئول بخش سرمایه گذاری آستان قدس حسینی گفت: بیمارستان تخصصی سرطان در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع در حال احداث است. مهندس فوزی شاهر افزود: این بیمارستان به بهترین تجهیزات پزشکی جهان مجهز خواهد شد و بعد از ساخت این بیمارستان و مجهز شدن آن به تجهیزات پزشکی, پزشکان مجرب و کارآمد وظیفه آموزش پزشکان عراقی را بعهده خواهند گرفت.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر