برگزاری گردهمایی ای به منظور دانش افزایی و فرهنگسازی برای کمک به کودکان مبتلا به بیماری قند به همت آستان قدس حسینی

بیمارستان امام زین العابدین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی گردهمایی ای به منظور دانش افزایی و فرهنگسازی برای کمک به کودکان مبتلا به بیماری قند را با شعار «زندگی خود را با بیماری قند وفق می دهم.» با شرکت تعدادی از پزشکان متخصص و خانواده های کودکان مبتلا به این بیماری برگزار کرد. 

دکتر ستار الساعدی، مسئول بخش هماهنگیهای پزشکی در گفتگو با خبرنگار آستان قدس اظهار داشت: اهمیت برگزاری این نشست اینجا مشخص می شود که بیشتر خانواده ها بر این عقیده هستند که درمان بیماری قند فقط با دارو امکان پذیر است. لیکن تجربه ها ثابت کرده که دارو  یکی از راهکارهای درمان است اما مهمترین راههای درمان تغذیه، سلامت روانی و فعالیتهای روزانه می باشد. وی ادامه داد: این اقدام مقدمه تشکیل انجمن کودکان مبتلا به بیماری قند است تا اولیای امور بتوانند از دستورات و توصیه های پزشکی بهره ببرند و بتوانند بر این بیماری غلبه کنند.   دکتر ستار الساعدی در خاتمه خاطر نشان کرد: پزشکان تغذیه این بیمارستان می توانند با ارائه دستورات به بیماران و هماهنگی با مدیران مدارس درخصوص چگونگی رفتار با کودکان مبتلا به بیماری قند، گامی در جهت ارتقای فرهنگسازی برای درمان این بیماری بردارند.

پیوست ها