ادامه کمکهای لجستیکی آستان قدس حسینی به شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز

اخبار وتقارير

2019-12-01

339 بازدید

آستان قدس عباسی همچنان حمایتهای لجستیکی خود را از تظاهرات کنندگان در استان کربلا و در میدان التحریر واقع در مرکز بغداد، پایتخت عراق ادامه می دهد. 
قاسم الوزینی ناظر بر حمایتهای لجستیکی آستان قدس حسینی از تظاهرات کنندگان با اعلام این خبر، گفت: با نظر به توصیه های مرجعیت عالی، کاروان حامل مقادیر زیادی وعده های غذایی از آستان قدس حسینی به میدانهای ویژه تظاهرات ارسال می گردد.  
وی با بیان اینکه روزانه بیش از چهار هزار پرس غذا در بین تظاهرات کنندگان در استان کربلا توزیع می شود؛ افزود: چندین کاروان هر هفته از مهمانسرای آستان قدس حسینی به بغداد اعزام می شود که هر کاروان حاوی بیش از پانزده هزار پرس غذا و میان وعده می باشد.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر