انتشار اولین مجله ویژه نابینایان در عراق به همت آستان قدس حسینی

اخبار وتقارير

2019-06-10

381 بازدید

موسسه نابینایان نور الامام الحسین (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسينی اولین مجله ویژه نابینایان در عراق را منتشر کرد.
سامی جواد كاظم، رئیس تحریریه مجله گفت: آستان قدس حسینی به دلیل  دستاوردهای بی بدیل خود پیشتاز است و مجله «انامل الثقافة» اولین مجله در نوع خود در سطح عراق به شمار می رود که توسط آستان به چاپ رسیده است.
سامی جواد كاظم عنوان داشت: انتشار این مجله گام دومی در خدمت به نابینایان محسوب می شود. گام نخست برگزاری دورههای آموزشی خط بریل بود که با هدف تشویق نابینایان به خواندن و نوشتن به خط بریل انجام پذیرفت. در این دوره هشتاد و دو نفر شرکت کردند.
وی افزود: آستان قدس حسینی در تقویت سطح آموزشی نابینایان و کاهش میزان بی سوادی در میان آنها نقش داشته است.
سامی جواد كاظم گفت: هدف این مرکز از انتشار مجله کمک به نابینایان برای پیگیری اخبار است. این مجله علاوه بر مقدمه، شامل اخبار ویژه نابینایان همراه با توصیه هایی به آنها و احادیث نبوی، مسائل شرعی و لطیفه های عربی و موضوعات ورزشی است.
وی افزود: مجله دارای دوازده صفحه است و مطالب مجله مختصر نوشته شده است. این مرکز طرحی را برای توسعه مجله آماده کرده است.
وی گفت: موسسه نابینایان نور الامام الحسین (علیه السلام) که تحت نظارت آستان قدس حسینی است کتابخانه عمومی متشکل از کتب ادعیه وکتب فقهی و فرهنگی را به خط بریل اختصاص داده است.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر