برگزاری فعالیتهای فرهنگی رسانه ای آستان قدس حسینی در کشورهای اروپایی

اخبار وتقارير

2018-01-02

2187 بازدید

متولی شرعی حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) از مسئولان فرهنگی سفارت عراق در پاریس استقبال نمودند و همکاری سفارت کشور عراق با آستان قدس حسینی را که منجر به برگزاری فعالیتهای فرهنگی و رسانه ای حرم مطهر در پایتخت فرانسه شد با ارزش ارزیابی کردند.
شیخ عبدالمهدی کربلایی در این دیدار اظهار داشت: باعث خرسندی است که فعالیتهای فرهنگی و رسانه ای حرم مطهر در پایتخت کشورهای خارجی و با در نظر گرفتن فرهنگ آن کشور برگزار می شود، لذا ضروری است برنامه هایی جهت اجرایی شدن اهداف این گونه فعالیتها انجام پذیرد.
حیدر الشمرتی مسئول فرهنگی سفارت عراق در فرانسه گفت: این دیدار در راستای همکاری با آستان قدس حسینی جهت نشر فکر و فرهنگ اصیل دینی و تاریخ کربلا در کشور فرانسه صورت گرفته است.
وی افزود: کشور عراق دارای فرهنگ و تمدنی قدیمی است و ضروری است که این فرهنگ افتخار آمیزمان را به کشورهای غربی به ویژه کشور فرانسه که در زمینه های فرهنگ و تمدن اهمیت ویژه ای قائل است؛ معرفی کنیم.
وی ادامه داد: هماهنگی های مشترکی جهت استقبال چند سفیر از یونسکو به کربلای معلی و هماهنگی جهت اعزام هیاتی از خبرنگاران حرم مطهر به یونسکو جهت انعکاس واقعیتهای حوادث کشور عراق به زبانهای عربی و انگلیسی و فرانسوی صورت گرفته است.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر