تصویر پرچم عزای گنبد حضرت عباس (علیه السّلام) و اقدامات پیشگیرانه حرم مطهر امام حسین (علیه السّلام) برای اقامه عزای حسینی

آستان قدس حسینی

پیوست ها