واحد فرزکاری و تراشکاری در بخش فنی آستان قدس حسينی افتتاح شد

اخباراخبار

01-01-1970 1765 زیارت

بخش فنی آستان قدس حسینی جهت اجرای برخی طرح های فنی متعلق به بخشهای این آستان مطهر که سابقا به کارگاهها ارسال می شد به افتتاح واحد فرزکاری و تراشکاری اقدام نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ حاج کریم انباری اظهار داشت: قبل از افتتاح این واحد اعمال متعلق به برخی از طرح ها به کارگاهها ارسال می شد که در این صورت هزینه بالایی داشت. وی افزود: این واحد بعد از بعهده گرفتن برخی از وظایف، در مدت زمانی کمتر از کارگاهها و با هزینه خیلی کمتر و کیفیت بالاتر به اتمام رسانده است. آقای عزیز نعمه عزیز مسئول واحد فرزکاری و تراشکاری نیز اظهار داشت: اکنون 4 ماشین فرزکاری برای این واحد تهیه گردیده است، نیروهای این واحد همه از متخصصین باتجربه هستند و سالهای زیادی را در این زمینه گذرانده اند.

مطالب بیشتر

Time: 0.8537 Seconds