فراخوان آستان قدس حسینی جهت ارائه طرحهای فنی تجهیز یکی از بزرگترین بیمارستانهای قلب

اخبار وتقارير

2019-06-12

403 بازدید

آستان قدس حسینی از شرکتهای تخصصی ارائه کننده تجهیزات نوین پزشکی خواست تا طرح فنی پیشنهادی خود را برای تجهیز یکی از بزرگترین بیمارستانهای قلب ارائه کنند.
بخش پروژههای استراتژیک آستان قدس حسینی روز دوشنبه با ارسال دعوتنامه ‌ای به شرکتهای تجهیز دستگاه ‌ها و لوازم پزشکی از آنها خواست تا طرح فنی پیشنهادی خود را به منظور تجهیز بیمارستان تخصصی قلبی عروقی خاتم الأنبیاء در شهر کربلاء ارائه دهند.
منتظر جبار، رئیس بخش پروژههای استراتژیک آستان قدس حسینی در گفت و گو با سایت رسمی آستان قدس حسینی بیان کرد: آستان قدس در فراخوانی به همه شرکتهای تجهیز دستگاهها و لوازم پزشکی از آنها خواست تا طرح فنی پیشنهادی خود را بر اساس جدیدترین استانداردهای بین المللی ارائه کنند.
وی ادامه داد: بدین منظور آستان قدس حسینی کمیته ‌ای متشکل از هشت پزشک متخصص باتجربه را برای انتخاب دستگاههای نوینی با کیفیت و کارایی بالا برگزیده است.
منتظر جبار افزود: در انتخاب دستگاهها، استانداردهای مورد تأیید وزارت بهداشت عراق، لحاظ خواهد شد.
شایان ذکر است آستان قدس حسینی سی و چهار در صد این پروژه را در مساحت سی و پنج هزار متر مربع در منطقه البهادلیه‌ شهر کربلاء به اتمام رسانده است.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر