آغاز فعالیتهای قرآنی آستان قدس حسینی در غرب آفریقا

اخبار وتقارير

2019-03-26

235 بازدید

فعالیتهای قرآنی آستان قدس حسینی در کشور بورکینا فاسو غرب قاره آفریقا آغاز شد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ شیخ سلیمان مسئول شعبه دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی در کشور بورکینا فاسو در خصوص برگزاری فعالیتهای قرآنی اظهار داشت: دوره های دارالقرآن الکریم در این کشور با هدف آموزش قرآن آموزان و تبدیل آنان به اساتید قرآنی برگزار می گردد. 
وی افزود: قرآن آموزان در این دوره ها، درسهای قواعد تجوید، تفسیر و علوم قرآن کریم را در کنار احکام تلاوت و ادای صوت فراخواهند گرفت.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر