واحد فرزکاری و تراشکاری در بخش فنی آستان قدس حسينی افتتاح شد

اخبار وتقارير

1970-01-01

1811 بازدید

بخش فنی آستان قدس حسینی جهت اجرای برخی طرح های فنی متعلق به بخشهای این آستان مطهر که سابقا به کارگاهها ارسال می شد به افتتاح واحد فرزکاری و تراشکاری اقدام نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس حسینی؛ حاج کریم انباری اظهار داشت: قبل از افتتاح این واحد اعمال متعلق به برخی از طرح ها به کارگاهها ارسال می شد که در این صورت هزینه بالایی داشت. وی افزود: این واحد بعد از بعهده گرفتن برخی از وظایف، در مدت زمانی کمتر از کارگاهها و با هزینه خیلی کمتر و کیفیت بالاتر به اتمام رسانده است. آقای عزیز نعمه عزیز مسئول واحد فرزکاری و تراشکاری نیز اظهار داشت: اکنون 4 ماشین فرزکاری برای این واحد تهیه گردیده است، نیروهای این واحد همه از متخصصین باتجربه هستند و سالهای زیادی را در این زمینه گذرانده اند.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر